Thông tin mới về : VALVE INDEX VR

Hiện giờ ngoại trừ Nhật Bản, tất cả các thị trường khác ở Hoa Kỳ và Châu Âu đều đã cháy hàng.
Kính thực tế ảo cùng nhiều thiết bị AR/VR khác của Apple dự kiến trình làng trong năm 2021

Share This Page