Thông tin mới về : VELA GAMES

Evercore Heroes là sự kết hợp giữa Liên minh huyền thoại của Riot Games và WoW của Blizzard đồng thời là màn ra mắt rất được mong đợi của Vela Games.

Share This Page