Thông tin mới về : VGDA

Dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam, tựa sách kinh điển về thiết kế game – “The Art of Game Design” – “Nghệ thuật thiết kế Game” sẽ được ra mắt phiên bản tiếng Việt vào ngày 11/02/2023 tới đây tại các nhà sách và hệ thống phân phối sách online.
Lễ ra mắt của Vietnam Games Development Alliance sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30/6/2022.

Share This Page