Thông tin mới về : YOSHINORI KITASE

Ngày 31 tháng 1 là dấu mốc kỷ niệm 26 năm phát hành Final Fantasy 7 tại Nhật Bản và cũng mới được công nhận là Ngày Final Fantasy 7.
Những câu hỏi ám ảnh nhất của Final Fantasy 7 và Final Fantasy 8 đã chính thức được trả lời.
Mevius Final Fantasy có lẽ dự án game nhập vai tham vọng nhất mà Square Enix từng triển khai trên Mobile, hứa hẹn thay đổi toàn bộ làng game Mobile thế giới.

Share This Page