Thông tin mới về : YUZU

Trình giả lập Switch mới đang hoạt động và đội ngũ đứng sau đang thực hiện một số bước bổ sung để tránh rắc rối pháp lý.
Ngoài ra, Tropic Haze sẽ phải bàn giao website giả lập game Switch cho Nintendo.
Nintendo đang kiện nhà phát triển trình giả lập Yuzu với cáo buộc “tiếp tay cho việc vi phạm bản quyền ở quy mô khổng lồ.”

Share This Page