Thông tin mới về : CALO METAVERSE

The first Calo Indoor INO is coming on AceStarter on September 21.
Calo Indoor encourages users to be active in sports through AR technology combined with GameFi.
Calo Indoor là một ứng dụng khuyến khích người dùng vận động thể thao thông qua gameplay được thiết kế theo công nghệ AR kết hợp với Game-fi.
Chương trình tổ chức theo hình thức online, cho phép người dùng chạy vào bất cứ thời gian, địa điểm nào.
Đây là cơ hội để người dùng đốt cháy Calo và rinh về các phần thưởng hấp dẫn cho mình.
Với Marketplace, người dùng CALO có thể mua bán, trao đổi các NFT với chi phí và rủi ro thấp.
Sau sự kiện này, người dùng chỉ có thể sở hữu trứng bằng cách mua tại NFTs market.

Share This Page