Thông tin mới về : TIMI STUDIO GROUP

Phiên bản tiếng Anh của game MOBA chủ đề Pokemon sẽ bước vào giai đoạn beta vào tháng tới
Mới đây Tencent và The Pokémon Company đã chính thức tuyên bố sẽ cùng hợp tác để phát triển một tựa game Pokémon trên nền tảng mobile.
Tencent – The developing and operating company for PUBG Mobile is trying to bring Call of Duty - The famous PC / Console FPS series to mobile players.
Hãng game chịu trách nhiệm phát triển và điều hành PUBG Mobile là Tencent đang toan tính mang Call of Duty - series FPS siêu khủng của PC/Console, lên thẳng Mobile.

Share This Page