Thông tin mới về : WEB 3

As part of the DOTinVietnam event series, Beyond The Chain Vietnam 2023 will take place on 8 April 2023 at Orange Space building, 8 Ta Quang Buu, Hai Ba Trung, Hanoi.
Beyond The Chain Vietnam 2023 nằm trong chuỗi sự kiện DOTinVietnam sẽ diễn ra vào ngày 08/04/2023 tại toà Orange Space, số 8 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
One of South Korea’s leading game giants, NEOWIZ, has announced that it has successfully raised $12M in private funding for its Web3 gaming platform, Intella X, in anticipation of its upcoming launch on Polygon.
NEOWIZ vừa chính thức thông báo về việc huy động vốn thành công cho Intella X, Platform Web3 hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2023.
Sponsored by Polkadot Event Bounty, DOTinVietnam aims at connecting projects and parachains built on Polkadot with the Vietnamese crypto community.
Được tài trợ bởi Polkadot Event Bounty, DOTinVietnam đặt mục tiêu trở thành cầu nối giữa các dự án và parachain trong Polkadot với cộng đồng người dùng tiền mã hóa Việt Nam.
Thiết bị Console mới, hướng đến "web 3 gaming" đã được công bố và ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ một bộ phần người chơi.
The investment is earmarked for developing the company's blockchain ecosystem based on its 10-year gaming publishing business.

Share This Page